کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

متقاضی عزیز سلام

شما برای موقعیت شغلی «کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه» و عضویت در خانواده توتان اظهار تمایل نموده‌اید و روزمه شما از بین رزومه‌های ارسالی انتخاب شده است. ما از این ابراز تمایل شما سپاسگزاریم و امیدواریم که بتوانیم با طی مراحل عضویت در خانواده توتان، شما را به عنوان عضوی جدید از خانواده توتان در کنار خود داشته باشیم.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با گروه توتان، سایت های زیر را مطالعه نمایید:

مرام‌نامه توتان:

همچنین توصیه می‌کنیم «مرام‌نامه عضویت در خانواده توتان» را حتما مطالعه فرمایید. این مرام‌نامه میثاق خانواده توتان با اعضای خود است و وفاداری و رعایت آن برای ما به شدت مهم است. اگر احساس می‌نمایید که با مفاد این مرام‌نامه احساس راحتی کرده و می‌توانید به آن وفادار باشید، فرم زیر را تکمیل کرده و برای طی مراحل عضویت در خانواده توتان اقدام نمایید.

HR-controlproject

کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
  • لطفا سوالات ذیل را پاسخ دهید. همکاران ما بعد از بررسی برای مرحله بعد با شما تماس خواهند گرفت: