آزمون اولیه برنامه توسعه سرمایه انسانی توتان سیستم

مهر ۱۳۹۹

در زیر شما صورت مساله‌ایی فرضی از یک فرایند کاری را مشاهده می‌نمایید. لطفا این فرایند را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه تحلیل خود را به صورت یک مستند با ذکر نام و نام خانوادگی در همین صفحه بارگذاری نمایید.

برای آشنایی شما یک نمونه از مستندات شرکت توتان در این صفحه ضمیمه شده است که می‌توانید آن را دانلود کرده و پاسخ مساله مطرح شده را در قالبی کاملا مطابق با این مستند تهیه فرمایید.

در نظر داشته باشید که کاملا طبیعی است که شما با نحوه تهیه این مستند آشنایی نداشته باشید ولی با توجه به تخصص و سطح تحصیلات شما انتظار می‌رود با الگوبرداری از مستند پیوست و مطالعه و جستجو در اینترنت، قادر باشید مستند درخواستی را تهیه نمایید.

لطفا در تهیه و ارسال مستند این نکات را رعایت فرمایید:

۱. فایل مستند تهیه شده حتما با فرمت word ارسال شود.

۲. اندازه فونت‌ها و نسبت فونت تیتر و متن حتما رعایت شود.

۳. رعایت قواعد ادبی و ویرایش متن فارسی اعم از فاصله و نیم‌فاصله مورد توجه قرار می‌گیرد.

۴. دقت مستند در جامع و مانع بودن آن، قابل توجه است.

صورت مساله:

قرار است تنظیم و هماهنگی برای برقراری کلیه جلسات کاری شرکت در قالب یک نرم‌افزار مدیریت فرایند، به صورت مکانیزه انجام شود. در این فرایند، درخواست‌کنندگان جلسه که توسط ادمین سامانه مشخص می‌شوند، درخواست جلسه شامل:

موضوع جلسه:

تاریخ برگزاری جلسه:

زمان برگزاری جلسه:

حاضرین درجلسه:

مکان برگزاری جلسه:

را به صورت پیامک برای کلیه حاضرین در جلسه ارسال می‌کنند. (سامانه بخش ارسال پیامک دارد) و پاسخ آن‌ها از طریق پیامک به صورت بلی یا خیر دریافت می‌شود.

حاضرین به دو گروه تقسیم می‌شوند:

حاضرین الزامی در جلسه: حاضرینی که جلسه حتما باید با حضور آن‌ها برگزار شود و برگزاری جلسه بدون حضور حتی یک نفر از آن‌ها امکان ندارد.

حاضرین غیرالزامی در جلسه: حاضرینی که حضور در جلسه آن‌ها الزامی نیست و جلسه می‌تواند بدون حضور آن‌ها برگزار شود.

در صورتی که کلیه حاضرین الزامی در جلسه دعوت به  شده به جلسه پاسخ بلی دادند، برگزاری جلسه قطعی می‌شود و قطعی شدن جلسه به کلیه دعوت‌شدگان اعلام می‌گردد.

یک ساعت قبل از برگزاری جلسه، پیامک یادآوری برای دعوت شدگان ارسال شده و کسانی که اعلام حضور کرده‌اند نیز به دعوت‌شدگان معرفی می‌نماید.

نمونه مستندات تکمیل شده توتان سیستم:

HR

آزمون اولیه برنامه توسعه سرمایه انسانی توتان سیستم مهر ۱۳۹۹