طرح کیمیا ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

این طرح به صورت ویژه برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه در سال ۱۴۰۱ اجرا می‌گردد.

  • لطفا کد شهر را وارد نمایید.
  • اگر در مقطع بالاتر از کارشناسی هستید، لطفا رشته تحصیلی ، دانشگاه محل تحصیل ،سال ورود و سال فارغ التحصیلی مقاطع پایین تر را بنویسید:
  • لطفا گزینه موردنظر خود را انتخاب کنید: