پرزنتیشن آموزش مدل‌سازی فرآیند با BPMN 2.0 در یک ساعت!

بعد از بازشدن فایل آن را دانلود نموده و در سیستم خود ذخیره کنید تا در فرصت مناسب مطالعه نمایید.